Å spare seg til fant

Du har kanskje hørt uttrykket å spare seg til fant? Det er når en sparer så mye på kronene at det faktisk koster ekstra av både tid og penger på lang sikt. Flere hevder nå - både direkte og indirekte - at det er det Lyngdal kommune er i ferd med å gjøre når de foretar omfattende budsjettkutt. Det er særlig kuttene innen oppvekstsektoren og i særdeleshet Lyngdal ungdomsskole som har fått sinnene i kok. Opposisjonen, med Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre i spissen, har snakket høyt om det de mener er en verdidebatt. Særlig har de gått hardt ut mot KrF og varaordfører Jon-Are Åmland. De mener partiet taler med to tunger når de i sitt partiprogram ønsker et varmt samfunn, mens de samtidig støtter opp om kutt i tilbud til de unge.

Kuttet av sosionomstillingen ved Lyngdal ungdomsskole har blitt trukket frem som et tungt eksempel i denne debatten. Venstres Steinar Bjørnstøl foreslo å opprettholde denne da kommunestyret for to uker siden var samlet i kulturhuset for å se på budsjettrammene i lys av den økonomiske krisen som har oppstått. Han ble nedstemt. Nå signaliserer både FAU og rektor ved skolen at de er enige med Bjørnstøl. Både FAU-leder Astrid Mattingsdal Nøtland og rektor Ingfrid Farestad Skofteland, frykter fjerningen av sosionomen vil gå ut over de mest sårbare elevene.

Og dem vet vi at det er flere av. Det er ikke mer enn et halvt år siden skolen og kommunen fikk flengende kritikk fra Fylkesmannen. De fikk en liste på 19 punkter som måtte rettes opp. Bakgrunnen var bekymringsmeldinger fra nettopp FAU om både hærverk, dårlig miljø, seksuell aktivitet, vold, rusmisbruk og annen kriminalitet. Ungdata-undersøkelsens resultater for skolen underbygger det faktum at det finnes store utfordringer i elevmassen. Da er det symptomatisk at politikerne, som har fått grundige orienteringer om forholdene, kutter i forebyggende tilbud allerede ved neste korsvei.

Den økonomiske situasjonen i kommunen krever drastiske tiltak. Uten tvil. Det mangler mellom 20 og 25 millioner kroner for å ha en balansert drift inneværende år. Nå er det vedtatt å «kjøpe seg tid» ved å dekke inn ubalansen med å ta 21 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Samtidig kuttes det i driften ved flere enheter for å få kontroll på situasjonen. Og det er man nødt til. Kuttene ved Lyngdal ungdomsskole er langt fra de eneste. Men de er de mest omdiskuterte. Spørsmålet er om man i dette tilfellet sparer penger på kort sikt, men får det flerdobbelte igjen på utgiftssiden rundt neste sving. Da har man i så fall spart seg til fant.

Les hele saken med abonnement