«Artikkelen er også viktig fordi den bidrar til å ta luven av det tabubelagte.»

Over 77.000 - kanskje så mange som 100.000 nordmenn - lider av det i en eller annen form. Og antallet øker i eksplosiv fart. Likevel er demens en lidelse som det snakkes lite om. I hvert fall for lite. Tausheten gjør at det hele blir tabubelagt. For mange er det kanskje også skambelagt. Ikke minst når det rammer forholdsvis unge mennesker. For det gjør nemlig denne lidelsen. Av alle som lever med demens i dag antas det at rundt 4.000 er under 65 år. Det berører mange mennesker - direkte og indirekte. At det nærmest er en usynlig lidelse, gjør trolig at tabuet vokser.

NETTOPP DERFOR er det så prisverdig at Kirsten og Per i Viga er så åpne, tar bladet fra munnen og setter ord på det vanskelige. For de fleste i Farsund er ekteparet Pedersen kjent fra ulike arenaer i det lokale kultur- og samfunnsliv. Per er blitt en av de 77.000. Livet er blitt utfordrende både for ham og ektefellen. Men de står sammen - som de har lovet - i gode og onde dager. Og de vil fortsette å leve, plukke plommer og ta morgenbad sammen i Viga så lenge de klarer.

DET ER EN FANTASTISK vakker kjærlighetshistorie de to lot oss fortelle i lørdagsavisen. En nydelig fortelling om to mennesker som holder sammen i tykt og tynt. Også når humpene nesten blir uoverstigelige på livets landevei. Men artikkelen er også viktig fordi den bidrar til å ta luven av det tabubelagte. Forhåpentligvis blir avisartikkelen snakket om rundt middagsbordet i hele regionen. Og kanskje blir det lettere for flere å lette på sløret for omgivelsene. Og lettere for pårørende å søke hjelp.

FOR DET FINNES god hjelp å få. På Listaheimen i Vanse har man en dagavdeling med plass til rundt 20 personer. Det er et tilbud til de som bor hjemme, men som sliter med demens eller lignende lidelser. Tilsvarende tilbud finnes også i andre Lister-kommuner. I tillegg til at det er et kjærkomment tilbud og en sosial møteplass for brukerne selv, er det en god avlastning for pårørende. Ikke minst hvis de fortsatt er yrkesaktive. - Mange pårørende er åttearmede blekkspruter, som står i situasjonen og strekker seg langt. Mitt råd er å ta imot hjelp tidligere, sier Hanne Vennebo Turøy, sykepleier og musikkterapeut med god greie på demens og alt som følger med. Det er absolutt et råd å lytte til.

Les hele saken med abonnement