Klondyke i Agder

Ny E39 gjennom Agder kommer til å skape et eventyr så lenge det varer for det lokale næringslivet, men da må regionen ta et valg mens sjansen er der. Gi alt for å sikre seg jobber.

Dagens E39 er omlag 200 kilometer lang med en reisetid på nærmere tre timer fra Kristiansand til Stavanger. Når ny firefelts motorvei er bygget ut skal strekningen kortet ned og reisetiden er halvert til rundt 90 minutter. Under byggingen kommer pengene til å sitte løst. For tallene bare veiprosjektene koster, er enorme: AF-gruppen bygger ut den 19 kilometer lange strekningen mellom Kristiansand og Døle bru. Prislapp: 4,7 milliarder kroner. Hæhre entreprenør har fått kontrakt på strekning Døle bru - Mandalselva med tilførselsvei mot Mandal. Prislapp: 1,75 milliarder kroner. Begge prosjektene ferdig i løpet av 2021. Strekningen Mandalselva - Herdal på 26 kilometer kan få oppstart i 2021 og stå ferdig i 2024. Prislapp: 4,3 milliarder kroner. Herdal - Røysegård i Lyngdal kan få oppstart i slutten av 2020. Den en mil lange strekningen vil bestå av en høybro over Lygna og flere tunneler. Prislapp 3 milliarder kroner.

Underveis skal arbeiderne bo og leve i Agder. For regionen kan veiutbyggingen sammenlignes med gullrushet i Klondyke i nordvestlige Canada i 1896. Gullgraverne konkurrerte med hverandre i et lukrativt nytt marked.

Nye Veier var nylig på Rosfjord strandhotell og presenterte veiplaner og behov for infrastruktur for over hundre fremmøtte publikummere fra næringslivet. Mindre maskinentreprenører, håndverkere, servicebedrifter og overnattings- og bespisningsteder kommer til å oppleve en ny verden når ny E39 skal bygges. I Mandal er allerede Klondyke i gang. Næringslivet har inngått gylne kontrakter med veiutbygger. Hæhre har etablert en ny brakkerigg som ny bydel med plass til 400 menn og kvinner. Da Hæhre leverte ny E 16 over Filefjellet, en kontrakt som var verdt om lag en milliard kroner, skal 400 millioner kroner ha blitt lagt igjen i lokalsamfunnet. Matbutikkene meldte om «all time high». Agder ha all grunn til å kjenne på og utnytte gleden i sårt tiltrengt vekst i regionen.

Les hele saken med abonnement