Leder

Mer å hente på toppen

– For å øke statens skatteinntekter gjennom et mer progressivt skattesystem, er det større grunn til å sikte mot toppen enn mot de skjerpelsene regjeringspartiene og SV forhandler om for relativt vanlige middelklasseinntekter, skriver vår lederskribent. Foto: Terje Pedersen/ NTB