Leder

Historieløst

Staten har selv lagt ned masse millioner i omstilling og næringsutvikling på tidligere Lista flystasjon. Derfor fremstår det som et kjempeparadoks og historieløst at Statsforvalteren nå legger en klam hånd over de lokale næringsutviklernes arbeid samme sted, skriver redaktøren i dagens leder. Foto: Forsvaret