Ungdomsbedrifter er en viktig arena for læring og innovasjon, mener vår lederskribent. Bildet viser ungdomsbedriften Flekkefjord Mekk. Ungdomsbedrifter er en viktig arena for læring og innovasjon, mener vår lederskribent. Bildet viser ungdomsbedriften Flekkefjord Mekk. Foto: Thomas Grønvold

Viktig arena for læring og innovasjon

Siden 1997 har den landsomfattende, ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap jobbet aktivt med entreprenørskap i utdanning. Alt fra elever i grunnskolen til studenter innen høyere utdanning får tilbud om ulike programmer gjennom organisasjonens nettverk. I Lister-regionen er det særlig ungdomsbedrifter i videregående skole som har markert seg. Flere av de lokale skolene har tradisjon for at elevene danner slike bedrifter. Av 6.000 elever og studenter som er registrert med bedriftsarbeid siden 2017, er 700 fra videregående skoler i Lister. De siste årene har mange av disse hevdet seg i det ypperste sjiktet i kåring av beste ungdomsbedrift og ulike underkategorier - både på fylkesplan, men også nasjonalt.

Hele tanken bak ungdomsbedriftene er at man vil engasjere elever og studenter til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet. Programmene preges derfor av metoder som fremmer delaktighet og som gir verdifull trening i å utvikle ferdigheter og kompetanser som bidrar til nyskaping. Ifølge Ungt Entreprenørskap selv setter de elevene og studentene «i sentrum for egen læring». Å bygge bro mellom teori og praksis er et stikkord. Og koblingen mellom faglig og sosial læring står helt sentralt. – Ungt Entreprenørskap Agders utgangspunkt er at elevene ikke bare skal «lære gjennom å gjøre», men «lære gjennom å skape verdi for andre», uttalte Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap i Agder i vår omtale av fenomenet i lørdagsavisen.

I tillegg til selve læringsprosessen er disse ungdomsbedriftene også viktige bidragsytere til trening innovasjonsprosesser og tankegodset rundt disse. Behovet for flere gründere og innovatører er sterkt både i Norge og i vår region. Daglig leder Christiane E. Skage i Lister Nyskaping er derfor både inspirert og imponert over hvordan ungdomsbedriftene i Lister har utmerket seg. Og faktisk finnes det flere eksempler på at forretningsideer som er klekket ut i klasserommene er satt ut i «det vanlige forretningslivet» som levedyktige prosjekter. Noen av dem har endatil blitt rene suksesshistorier.

Det er viktig og riktig av skolene å prioritere denne typen virksomhet.

Det er derfor mange grunner til å heie frem dette arbeidet. Det er viktig og riktig av skolene å prioritere denne typen virksomhet. I tillegg til det nevnte, blir det for mange elever også et kjærkomment avbrekk i en ellers teoritung skolehverdag. Men fremfor alt er det en viktig arena for læring og innovasjon.