Et vern mot brann

Politiet etterforsker det som kan være et pyromanraid på Sørlandet. Etterforskningen vil også avdekke om de nye brannstiftelsene kan ha vært en varslet katastrofe, som storsamfunnet kunne ha unngått med andre tiltak. To personer er pågrepet og varetektsfengslet. Begge de to siktede er tidligere dømt for ildspåsettelser. Kvinnen (31) og mannen (35) ble i fjor dømt til fengsel og til å betale totalt 12,9 millioner kroner i erstatning etter å ha satt fyr på et selskapslokale i hjembygda samt 11 andre branner. Kvinnen var før denne dommen tidligere dømt for brannstiftelser. Mannen slapp ut fra soning i januar, mens kvinnen slapp ut i mai.

Politiet har i høst etterforsket en rekke påsatte branner på Sørlandet, blant annet Vigvoll skole i Kristiansand og et ubebodd hus på Langenes i Søgne. Paret pågrepet og siktet for å ha stått bak brannen på Musikkens Hus i Farsund natt til sist fredag. Begge de to ble pågrepet etter relativt kort tid, like i nærheten av brannstedet. Kvinnen har erkjent straffskyld, men mannen nekter straffskyld. Begge to er varetektsfengslet i fire uker.

I straffesaken fra 2018 ble begge erklært strafferettslig tilregnelige. Retten mente at handlingene var vel overveid og planlagt, og at paret også var innforstått med hva konsekvensene av brannene ville bli: Betydelige ødeleggelser. Retten hadde store problemer med å forstå at handlingene skulle være «et rop om hjelp» - ønske om å bli tvangsinnlagt i psykiatrien. Begrunnelsen til retten var at da brannene ble påsatt søkte de seg bort fra stedet for ikke å bli tatt. De nektet også for å ha forvoldt brannene da de ble mistenkt for disse. Kvinnen forklarte i politiavhør den gangen, ifølge dommen, at hun får en tenning og tilfredsstillelse av å se på branner. Retten la til grunn at «Det får henne i form igjen. Hun får en nytelse av å se på røyk. Når det tennes fyr på ting føler hun seg levende, lengre fra helvete.»

De siktede brannstifterne sonte sin straff etter forrige dom. Da har de gjort bot, men kanskje ikke bedring. Paret er ikke dømt for de nye brannstiftelsene. Hvis paret får en domfellelse kan retten vurdere domfellelse til tvungen psykisk helsevern eller forvaring. Storsamfunnet har krav på vern, og storsamfunnet bør gi brannstiftere et vern mot å utsette andre for deres handlinger.

Les hele saken med abonnement