Dommerhabilitet i vanntortursaken

  • Tingrettsdommer Hilde K. Sakariassen (i midten) og meddommerne Randi Rusdal og Jarleiv Egenes fotografert rett før hovedforhandlingene startet. FOTO: Tom Arild Støle