Trusselen mot havet

Den norske TV-aksjonen har status som verdens største. I år skal den også bidra til å bekjempe et verdensproblem. At åtte millioner tonn plastavfall årlig dumpes i verdens hav, kan lett bli et tall. Når en dødssyk hval driver inn på Vestlandskysten med en magesekk stappfull av plastposer og andre plastrester, rykker virkeligheten nærmere. Oppløftende er heller ikke fangsten på de tallrike strandryddeaksjonene rundt om i kyst-Norge. Fortsetter alt som nå, vil det være mer plast enn fisk i havet om 30 år. Plastavfallet siver etter hvert inn i hele den næringskjeden som utgjør menneskets livsbetingelse på jorden; mindre er ikke problemet. Og så viktig er også det årets TV-aksjon kan bidra med.

Innsamlingsaksjonen som kulminerer med NRK-sendingen på søndag kalles gjerne årets store dugnad; én av dem, får vi vel si i disse tider. Kjennetegnet har vært et imponerende korps av frivillige, fra landsende til landsende. Denne gangen møter vi digitale bøssebærere. Nå er det imponerende å se hvor mye kreativitet som utløses når bøssebærerne bytter ut dørbanking med nettbaserte aktiviteter. Og det knytter seg ekstra spenning til årets innsamlingsresultat. Kanskje blir den digitale utgaven blant de varige sporene etter koronatiden?

Enhver står selvsagt fritt til å gi eller å la det være – men også til å trosse kommunale boikottvedtak. Ifølge Nationen har 32 kommuner sagt nei til å delta i årets TV-aksjon, de fleste fordi midlene kanaliseres til Verdens naturfond WWFs globale plastryddingsprosjekt, en organisasjon som også profilerer seg med å bevare rovdyr i norsk natur. Det er beklagelig når man ikke ser plasten i havet for bare ulv. To tanker i hodet er både mulig og ofte også å anbefale. WWF er en høyt kvalifisert aktør i kampen mot en vår tids aller største miljøtrusler.

Lokalt har skoleelever samlet inn og veid søppel. Strandryddeaksjoner, som man har lang tradisjon for i flere Lister-kommuner, er et utmerket tiltak, både praktisk og holdningsdannende. Avgjørende blir imidlertid tiltak overfor forsøplingskildene. Alle kystnasjoner har sitt svineri i havet. Men hele 25 prosent av plasten stammer fra land i Sørøst-Asia med strender og elver som søppelfyllinger. Der skal midlene fra årets TV-aksjon settes inn i øremerkede tiltak og under nødvendig kontroll. Så det er bare å gi - på 2020-måten.

Les hele saken med abonnement