Leder

Unikt funn bør graves ut

foto
Formidlingskoordinator i «Arkeologi på nye veier» Line Murphy viser hvor båtgraven på Øyesletta i Kvinesdal befinner seg. Den bør graves ut, skriver redaktøren i dagens leder. Foto: Alexandra Indseth Langegard