Takknemlighetens kunst

  • Utspill-skribenten tar til orde for at vi alle øver oss i å være mer takknemlige. FOTO: Andreas Berheide