Jesper Jerstad og Tobias Våge Olsen går i henholdsvis 7. og 5. klasse ved Kvås skole. Dette er deres skolevei. Fylkespolitikerne mener det er for dyrt å bygge gang- og sykkelvei. Foto: Vidar Falkum

Når barna ikke er «samfunnsnyttige»

Det er ikke spesielt hyggelig å høre politikere si rett ut at det ikke er samfunnsnyttig å sikre skoleveien til ens egne barn.