Runar Foss Sjåstad, sokneprest på Lista. Runar Foss Sjåstad, sokneprest på Lista. Foto: Cecilie Nilsen

«Julen er som et maleri av følelser, erfaringer, minner og tradisjoner»