Med Sp baklengs inn i fremtiden

Har du endringsvegring? Misliker du at verden går videre? Pass opp! Senterpartiets politiske skurtresker er på vei mot deg i full fart.