På bakgrunn av Lister 24 sitt nyhetsoppslag den 29. september 2017 angående Lyngdal ungdomsskole sine 10 klassingers tur til Polen vil jeg komme med følgende oppklaring: Fire Ungdommer ble den dagen uthengt som hasjrøykende elever. Dette MÅ vi foreldre avkrefte på det sterkeste. Vi var rett ut forferdet da dette ble publisert i lokalavisen uten at noen på selve turen var blitt kontaktet. Lister24 har med det hengt ut og stemplet fire elever med usannheter.

Vi var på en foreldre arrangert tur der elever og foresatte i forkant hadde underskrevet en kontrakt der de visste konsekvensene av å bryte regler.

Formålet med denne turen er å vise elevene hva det å henge ut noen/ mobbe og ikke inkludere kan føre til.

Vi besøkte Auchwitz- Birkenau , Sachsenhausen og Ravensbruk.

Vi reiste av sted med 95 elever og vil fokusere på hvilken flott tur vi har hatt. Masse Opplevelser som gir sterke inntrykk, og mye moro. En fantastisk positiv gjeng.

Derfor var det lite gøy og sende noen hjem, men sånn var regelen. Veldig leit at lokalavisen hang ut disse elevene på denne måten. Vi som foreldre syntes de fikk nok straff med å bli hjemsendt. Dette har skjedd før og kan skje igjen. Så med dette vil jeg at alle legger dette dødt, også ber jeg alle tenke, hva om det var mitt barn som ble hengt ut på denne måten!!!

Presiserer også at rektor ved Lyngdal ungdomsskole Richard Aardal bekreftet at fire barn ble sendt hjem men oppgav ikke årsaken til hjemsendelse. Avisen burde sjekket med ledere/ lærere på turen før de publiserte dette og ikke på bakgrunn av rykter lokalt.

Med vennlig hilsen

Reidun Høyland, Richard Aardal

Hovedkomiteen for Polentur 2017