Høy arbeidsledighet krever tiltak - hva gjør regjeringen?