Imås/Amazon med hjemmeseier over Otra

Imås/Amazon slo Otra 2-1 på PS Anlegg Arena i J17 1. divisjon, Agder - høst.