Hva lyver president Donald Trump om, spør leserskribenten. Hva lyver president Donald Trump om, spør leserskribenten. Foto: Delcia Lopez / The Monitor

Trump lyver?