– Mange tiårs strafferegime har ikke fungert, og fokuset må nå flyttes over på å gi helsehjelp og styrke behandlingskapasitet, skriver Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingskandidat for Agder Venstre. – Mange tiårs strafferegime har ikke fungert, og fokuset må nå flyttes over på å gi helsehjelp og styrke behandlingskapasitet, skriver Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingskandidat for Agder Venstre. Foto: Heiko Junge/ NTB

Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff