– Det er ingen dokumentasjon på at rødrev eller kråker har negativ innvirkning på naturen, påpeker leserskribenten. – Det er ingen dokumentasjon på at rødrev eller kråker har negativ innvirkning på naturen, påpeker leserskribenten. Foto: Mikael Gustavsson, Scanstockphoto

Sommerjakt på dyreunger