Kultur

Ute med ny låt

foto
Bandet SpangRaiders samlet. Foran fra venstre: Glenn Andre Erga, Kristoffer Magnus Midling-Jenssen og Morgan Lee Lehne. Bak fra venstre: Paul Andre Hovstø og Werner Syvertsen Foto: Privat