Det vurderes å slå sammen UKM (Ung Kultur Møtes) i Farsund og Lyngdal. Dette bildet er fra UKM i Farsund tidligere i vinter. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Vurderer felles mønstring

Det kan bli felles UKM (Ung Kultur Møtes) for Lyngdal og Farsund fremover.