Kultur

Åpent møte om «rødlistet» håndverk

Kurver laget med den «rødlistede» teknikken sveging. Onsdag 6. oktober blir det orienteringsmøte om denne kunsten på Herredshuset i Vanse. Foto: Jan Hvistendahl