Sjuendeklassingene ble delt i tre grupper og inntok deretter Langhuset på Vanse prestegård. Oppgaven var å lage installasjoner om hva påsken egentlig dreier seg om - både historisk og nå.

Palmesøndag med Jesu inntog i Jerusalem, skjærtorsdag med påskemåltidet og innstiftingen av nattverden, langfredag med korsfestelsen og 1. påskedag med Jesu oppstandelse.

– Hvilke symboler kan trekkes ut av helgedagenes vektlegging av påskens drama? Elevene tegnet og malte, skrev salmevers på bordbiter og skrudde det hele sammen til en varde med malerier og tekster. Midt i det hele var dagen for noen elever i Ramadan, forteller billedkunstner og adjunkt Alfred Vaagsvold, som var invitert til å geleide elevene gjennom den kreative prosessen.

– En påskeinstallasjon i prestegarden utført av sjuendeklassingene fra Vanse skole er blitt en tradisjon. Nå passerer elevene sin utgave og kjenner igjen sin del av arbeidet, legger Vaagsvold til.

Samarbeidet mellom kunstneren og skolen er finansiert av Den kulturelle skolesekken.

Som en parallell til dette gjorde årets konfirmanter en liknende installasjon torsdag denne uken. Den installasjonen er ment for gressplenen utenfor Vestbygda kapell.

Se flere bilder av kunstverket: