Dikteren Eyvind Skeie skal lede og fortelle når det fredag 6. oktober inviteres til salmekveld i Kvinesdal kirke.

Eyvind Skeie er en av landets ledende salmediktere og har gitt et nyskapende bidrag til norsk salmeproduksjon. Han skriver også innen ulike andre sjangere, og er også både forfatter og kåsør. Mange kjenner ham fra barneprogrammer i NRK. Der stod han blant annet bak programserier som Portveien 2 og Sesam stasjon.

Mange av sangene hans har blitt folkeeie. Adventssangen «Tenn lys» brukes i skoler og barnehager over hele landet. Julesangen «En stjerne skinner i natt» har blitt en klassiker, og sangen «Morgendagens søsken» løfter fram et stort perspektiv over tilværelsen.

Lokal tilknytning

I salmeboka er Eyvind Skeie representert med 38 egne sanger, i tillegg til at han har oversatt flere andre til norsk. Han har utgitt flere bøker med sanger, dikt og ulike betraktninger.

– Eyvind Skeie har en tilhørighet til Kvinesdal idet hans svigermor kommer herfra. Han har også i mange år hatt et nært samarbeid med bygda sin tidligere organist Galib Mammadov, som har skrevet melodier til mange av sangene hans. Derfor var det naturlig å spørre Eyvind Skeie om å skrive jubileumssang da Kvinesdal nylig feiret tusenårsjubileum som kirkested. Sangen «Vi er på reise over tidens strømmer» gir et poetisk uttrykk for århundrenes tidsfølelse og menneskets lengsel etter å se Jesu ansikt, forteller tidligere sokneprest Leiv Gunnar Skiftun på vegne av arrangørene i menigheten.

Lokale aktører

På salmekvelden 6. oktober vil Eyvind Skeie fortelle om diktingen sin og om samarbeidet med Galib Mammadov.

– Underveis vil både Tusenårssangen og mange andre av sangene hans bli sunget. Mange solister vil delta musikalsk og med sang. I tillegg til Galib kan nevnes musikerne Sverre Eftestøl og Inna Nazarenko, og sangerne Margrethe Frank Stenvik, Eles Marie Rafoss, Elisabeth Dyrøy Hundsnes og Kristian Pedersen, fortsetter Skiftun.

Salmekvelden er en del av feiringen av 15-årsjubileet for Kvinesdal Menighetssenter.

– Ved at sangkvelden blir i kirkerommet understrekes det at kirke og menighetssenter utfyller hverandre, avslutter Leiv Gunnar Skiftun.