Turnende triumf

  • Alle 8 og 9-åringene sammen i en felles dans. FOTO: Victoria Becker Meberg
    1/3