Landskapet på Vest-Lista er et av områdene som er registrert i registeret. Landskapet på Vest-Lista er et av områdene som er registrert i registeret. Foto: Foto: Oskar Puschmann

Lista-landskap i nasjonalt register