Starter radiopodkast for lyngdøler

  • Ideen til Lyngdal lokalradio ble unnfanget i bandbussen til Lady Moscow. Podkastens far, Jan-Roger Antonsen, helt til høyre. FOTO: Frank Abrahamsen