Kultur

Vil løfte fram folkevandringstiden enda mer

foto
Tingparken er rik på minner fra folkevandringstiden, men kunnskapen om perioden må løftes opp. Plan- og driftssjef i Hægebostad kommune, Ståle Olsen, styreleder ved Tingparken Fornminne og besøkssenter Sally Vennesland, og avdelingsleder Katia Regevik, med en kopi av det andre Snartemo sverdet, ønsker flere besøkende. Foto: Torrey Enoksen