Hægebostad og Eiken bibliotek, her under et tidligere arrangement er et av fem pilotbibliotek i Norge som skal gjøre en ekstra innsats for å gjøre nynorsk kultur og litteratur mer synlig. Hægebostad og Eiken bibliotek, her under et tidligere arrangement er et av fem pilotbibliotek i Norge som skal gjøre en ekstra innsats for å gjøre nynorsk kultur og litteratur mer synlig. Foto: Privat

Utvalgt som ett av fem bibliotek i hele Norge