Kultur

Vil synge jula inn på Varbak

Sogneprest Henning Huseby Jansen ønsker å ta i bruk både Varbak og Byparken til arrangementer i regi av Farsund menighet. Foto: Olav Hoel