Kultur

– Ønsker vi å bli styrt på denne måten?

Anija M. Wormsen (SV) spurte ordføreren om situasjonen på Kunstpunkt Lista. Foto: Olav Hoel