Prest, bibeloversetter og forfatter Hans Johan Sagrusten tar for seg Bibelens siste bok Johannes Åpenbaring opp mot samtiden vi lever i når han lørdag 11. november holder foredrag på Kirketorget i Farsund.

Hvordan skal vi lese Johannes Åpenbaring i en verden med klimakrise, flyktningekrise og krise i den kristne kirken?

Hva skal vi tenke om endringene som skjer i naturen?

Hva vil det si at Gud er «Den allmektige» i verden i dag?

Hva er dyret og det dyriske i Åpenbaringsboka i vår tid?

Hvordan skal vi leve i samfunnet vårt i dag?

Dette er aktuelle spørsmål som Sagrusten vil ta for seg i sitt foredrag som har fått tittelen «Johannes Åpenbaring – en samtidsvisjon». Det bygger på boka hans med samme navn, som ble gitt ut på Verbum forlag i fjor.

Forlaget selv omtaler prosjektet blant annet på følgende måte:

«Forfatter Hans Johan Sagrusten snur opp ned på vår lesning av Johannes åpenbaring, Bibelens siste bok. Med sin sterke bildebruk har boka spredd håp, men også frykt for det som skal komme. En vanlig tolkning er at den peker framover mot en endetid. Men Åpenbaringen handler ikke bare om en tenkt framtid, den handler om oss, sier forfatteren. Det er en bok vi kan speile oss i. Her finner han de mange krisene i vår tid: som klima, flyktninger og oppsmuldringa av den kristne kirka. I den samme speilen ser han også et glimt av noe nytt og større.»

– Det vil bli anledning til spørsmål og samtale med forfatteren, og også mulighet til å kjøpe boka i forbindelse med foredraget, opplyser sokneprest i Farsund menighet, Henning Huseby Jansen i en utsendt pressemelding.

Etter en pause hvor det blir salg av komper, fortsetter Sagrusten med temaet «RIK bibelbruk – korleis kan vi lesa Bibelen i fellesskap?» Også dette foredraget bygger på en bok han har skrevet og gitt ut på Verbum forlag.

Denne boka har inspirert til høytlesning av Bibelen i større eller mindre grupper rundt omkring i landet.

– Lokalt finner en slik høytlesning av Bibelen sted i åpne samlinger annenhver mandag kveld på Kirketorget, opplyser sokneprest Huseby Jansen, som håper mange vil komme på lørdagens arrangement samme sted.

Hans Johan Sagrustens foredrag «Johannes Åpenbaring – en samtidsvisjon» bygger på boka hans med samme navn, som ble gitt ut på Verbum forlag i fjor. Foto: Privat