Flere av kildene i Vest-Agder-museets kommende utstilling er fra Lister. Flere av kildene i Vest-Agder-museets kommende utstilling er fra Lister. Foto: Vest-Agder-museet

Lokale etterkommere av nazister forteller sine historier