Søker støtte til kunst i landskap

  • Billedhugger Jon Aslak Fintland ønsker å lage denne installasjonen med tittelen «Lyskatedral» i Listalandskapet. FOTO: Privat