Jan Seland er veldig glad for at et enstemmig kommunestyre har vedtatt kulturplan for Lyngdal kommune. Foto: Torrey Enoksen

– Det er alltid veldig positivt når kommunestyret går enstemmig inn for noe man har jobbet med, sier Seland til Lister24. – Vedtaket kom etter litt diskusjon hvor det kom mange gode innspill til oss som har laget planen. Det ble også foreslått noen alternativer som det ble votert over, men disse ble ikke vedtatt, sier Seland.

Til slutt ble det altså et enstemmig kommunestyre som gikk inn for planen slik den var lagt fram for behandling.

– Første kulturplan

Planen gjelder for perioden 2014 til 2025. Lyngdal kommune vedtok planstrategien 21. juni 2012. Her fremgår det at det skal utarbeides en kulturplan. Kulturplanen er ikke en kommunedelplan, men en temaplan. Det vil si at den ikke har samme formalkrav som en kommunedelplan, og følger ikke plan— og bygningslovens krav til planprosess.

– Dette er Lyngdal kommunes første kulturplan, og forhåpentlig vis vil dokumentet bli et viktig redskap både for det frivillige kulturlivet, kommunens administrasjon og politikere. Planen består av to deler, hvorav den første beskriver status for kulturfeltet, mens del to presenterer strategiene for ulike kulturområder. Hovedmålene i kulturplanen er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel, heter det i saksfremstillingen.

Satser på Romskipet

– Hva vil du fremheve med planen?

– Det er vel tre ting jeg kan si at er prioriterte satsingsområder. Det første er at man ønsker å satse på barn og unge. Det er lett å se av planen at en større satsing på ungdomshuset Romskipet er prioritert, sier Seland.

Et annet satsingsområde er kulturhuset.

– Man ønsker å videreutvikle kulturhuset både teknisk og faglig, slik at det blir et godt fremføringssted, sier kultursjefen.

Et tredje satsingsområde Seland trekker fram, er frivilligheten.

– Det er tross alt bærebjelken i kulturlivet. Det er viktig å ivareta frivilligheten på deres egne premisser. Kommunen skal ikke legge seg opp i hva lag og foreninger driver på med, men vi kan legge til rette, presiserer Seland.