Vil ha Varbak som fast visningssted for kunst

foto