foto
Tre erfarne billedkunstnere skal vise nye installasjoner på området ved Lista fyr; svenske Karin Ögren, italienske Giancarlo Neri og lokal initiativtaker Solfrid Olette Mortensen. Første kunstinstallasjon er nå på plass. Foto: Cecilie Nilsen

Ny kunstmarkering for fred og toleranse