– Alltid villet lære å spille trommer

  • Jonas Ketil Bjørge stortrives bak trommesettet på kulturskolen. (SE ALLE BILDENE FRA KULTURSKOLØRDAGEN VED Å KLIKKE PÅ BILDET OG DERETTER PILENE) FOTO: Åse Astri Bakka
    1/25