Det er Farsund Kunstforening som er lokal arrangør for utstillingen som åpner lørdag 5. august og vises til og med lørdag 26. august.

– Vi gleder oss til denne utstillingen, uttaler kunstforeningens leder, Kjersti Jølle Bolstad i en utsendt pressemelding.

Fruktbart samarbeid

I løpet av de siste ti årene har de tre kunstnerne som nå gjester Galleri Farsund samarbeidet om utstilling ved i flere kunstforeninger som Agder Kunstsenter, Kulturfabrikken i Mandal, Oppegård Kunstforening (2016 og 2021), GalleriPP33 i Oslo (2017), Ullensaker Kunstforening (2019) og Vestby Kunstforening (2021) og Bærum Kunstforening (2021) og i Moss kunstforening (2023)

Samarbeidet startet i 2012 og har siden handlet om kunstneriske uttrykk i felles prosjekter.

– De siste to årene har kunstnergruppen hatt Interferense som tema. Dette temaet har dannet grunnlag for samtaler og refleksjoner, mener Kjersti Jølle Bolstad.

Samarbeidet har ellers gitt de tre kvinnene mulighet for å dele både konstruktiv kritikk og oppmuntring til handling.

– Det er derfor spennende å oppleve hvordan bildene spiller sammen når de til slutt møtes i utstillingslokalet, sier Jølle Bolstad.

Det er spennende å oppleve hvordan bildene spiller sammen når de til slutt møtes i utstillingslokalet.

Om kunstnerne

Tone Afdal (født 1951) har utdanning fra SHKS (Statens Håndverk og Kunstindustriskole) og faglig bakgrunn som tekstilkunstner. Hun arbeider med grafiske uttrykk i monotypier og med maleri.

– Tones uttrykksform ligger nær det abstrakte med stor følsomhet for formens betydning i flaten. Naturens krefter, former og skiftninger har lenge vært viktige elementer i hennes bildeverden. Vandring i tid som speiler kulturer og viser til visuelle minner om spor i naturen, er viktig inspirasjonskilder. I bildene tar hun utgangspunkt i det formale og gjennom forenkling oppstår et abstrakt uttrykk som ofte fokuserer på konkrete elementer, lyder det i pressemeldingen.

Inger Marie Søyland (født 1952) har utdanning fra SHKS (Statens Håndverk og Kunstindustriskole) og SKA (Statens Kunstakademi). Hun er medlem av BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus) og NBK (Norske Billedkunstnere).

– Som billedkunstner arbeider hun både med maleri og tegning. Det er farger og fargenes kraft og betydning som er Inger Maries viktigste byggemateriale i maleriene. I senere tid har vandringer langs Sørlandskysten fått mye oppmerksomhet, med referanser til barndom og oppvekst helt sør i landet. Motivene er ofte knyttet til både kulturelle og miljømessige utfordringer, og bildene viser ofte komposisjoner med vekt på fargenes og formenes symbolske samspill i naturgitte omgivelser, heter det i pressemeldingen.

Elisabeth Juell født (født 1950) har utdanning i tegning, flatvev og billedvev fra SLFO (Statens Lærerhøgskole i Forming) og faglig bakgrunn som både tekstil- og billedkunstner. Juell er medlem av NK (Norske Kunsthåndverkere).

– Hennes arbeid har de senere årene hatt hovedfokus på tegning og maleri. Uttrykket har ofte noe lekent ved seg, samtidig som de er bygd opp av koloristiske og kraftfulle former og flater. Elisabeth har hjerte for alle levende skapninger på kloden – miljøutfordringer og respekten for mangfold og det eksistensielle, speiles ofte i hennes verden der naturlovene og dyr står i fokus, lyder det i pressemeldingen.