Leah Henriette Rafoss har som kulturkonsulent jobbet tett opp mot ungdom i bygda det siste halvannet året. Arbeidsområdene springer fra ungdomsklubben Innertier, ungdomsrådet Kung, den holdningsendrende satsingen «Kjør me ved» og «Ein plass å ver». Leah Henriette Rafoss har som kulturkonsulent jobbet tett opp mot ungdom i bygda det siste halvannet året. Arbeidsområdene springer fra ungdomsklubben Innertier, ungdomsrådet Kung, den holdningsendrende satsingen «Kjør me ved» og «Ein plass å ver». Foto: Malene Sørensen Lundberg

– De fortjener å bli sett og hørt