Kultur

Ny installasjon og ny utstilling

– Den er som et grønt lys. Grønn klode, Verdens lys, uttaler kunstneren Alfred Vaagsvold om sin egen installasjon som nå står på utsiden av Vestbygda kapell og Framtidsbygget på Borhaug. Foto: Galleri Lista Fyr