Per Olav Verås gir i disse dagene ut sin første roman, den engelsk-språklige «The Syphilis Artis». Per Olav Verås gir i disse dagene ut sin første roman, den engelsk-språklige «The Syphilis Artis». Foto: Torrey Enoksen

Verås gir ut sin første roman