Historisk boksalg for Lista-mann

  • Forlegger Arno Vigmostad gjør det skarpt på bestselgerlista. FOTO: Forlaget Vigmostad & Bjørke