Blir det mulig å arrangere festivaler til sommeren? Blir det mulig å arrangere festivaler til sommeren? Foto: Olav Hoel

Festivalene venter og venter – nå avkreves kulturministeren et svar