Helene Sundt skriver humorboken fra skrivepulten hjemme i Farsund. Helene Sundt skriver humorboken fra skrivepulten hjemme i Farsund. Foto: Privat

Skriver humorbok for småbarnsforeldre