Kultur

Markerer Hauge-jubileet med foredrag

Adolph Tidemands berømte maleri «Haugianerne», her i en versjon datert 1848. Hans Nielsen Hauge som sosial og religiøs entreprenør er tema for foredraget til professor Torstein Jørgensen på Huset, Feda søndag kveld. Foto: Wikipedia