Prosjektmidler fordelt

  • Hans Buch-Iversen får 20.000 kroner til sitt kunstprosjekt «Historikk i Mosaikk». FOTO: Lars Erik Larsen