Festivalen blir stadig større

  • Odin Ytterdahl (fra venstre), Reidar Frigstad, Morten Refsnes, Tina E. Nilsen, Elin Larsen, Jørgen Gyland, Monica Olsen og Ellen R. Langemyr (foran, for anledningen som Mikke Mus) har programmet for årets American Festival på plass. FOTO: Åse Astri Bakka