Omlag 150 mennesker var innom Farsund menighets arrangement på Tovet søndag. Omlag 150 mennesker var innom Farsund menighets arrangement på Tovet søndag. Foto: Farsund menighet

Pyntet påskekorset sammen ute